Τα νέα διοικητικα όργανα της Λέσχης

Aγαπητοί συνάδελφοι , φίλοι και μέλη της Λέσχης,
Κατά τις αρχαιρεσίες της Γενικής Συνελεύσεως της 16ης Φεβρουαρίου 2010 και σύμφωνα με τη διαδικασία που προβλέπεται από τα άρθρα 10, 18, 21 και 22 του καταστατικού μας, εξελέγησαν τα νέα Διοικητικά Όργανα της Λέσχης για την τριετή περίοδο 2010-2012, ως ακολούθως:
Ι. Διοικητικό Συμβούλιο
Τακτικά Μέλη
Ευάγγελος Τσιγκάρης (τηλ. 6944 440660) : Πρόεδρος
Εμμανουήλ Γεωργούλης (τηλ. 6932 261195) : Α’ Αντιπρόεδρος
Δημήτριος Παπαχαρίσης (τηλ. 6974 506954) : Β’ Αντιπρόεδρος
Αθανάσιος Ζεύκης (τηλ. 6946 508240) : Γεν. Γραμματέας
Φώτης Γρηγοριάδης (τηλ. 6932 918039) : Ταμίας
Δημοσθένης Παπαδόπουλος (τηλ. 6932 245914) : Μέλος
Ευάγγελος Λέκκας (τηλ. 6946 790393) : Μέλος
Πάνος Τριανταφυλλίδης (τηλ. 6944 751751) : Μέλος
Απόστολος Καράμαλης (τηλ. 6977 208214) : Μέλος
Πάρις Φασιλής (τηλ. 6949 191109) : Μέλος
Αργύρης Μαραβέλιας (τηλ. 6932 218232) : Μέλος
Σπύρος Ποταμιάνος (τηλ. 6932 761314) : Μέλος
Ηλίας Τσακίρης (τηλ. 6932 351163) : Μέλος
Χρήστος Καρράς (τηλ. 6932 311433) : Μέλος
Μάρκος Βολικάκης (τηλ. 6972 244527) : Μέλος
Σημειωτέον ότι τα δώδεκα πρώτα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου είναι αιρετά, τα δε τρία τελευταία εξελέγησαν αριστίνδην βάσει του άρθρου 10 του καταστατικού.
Αναπληρωματικά Μέλη
Αλέξης Γιαννακόπουλος (τηλ. 6979 694682)
Αθανάσιος Παρίσης (τηλ. 6932 733313)
Βασίλειος Μπάκας (τηλ. 210 4101704)
Δημήτριος Αδαμίδης (τηλ. 6945 579579

ΙΙ. Ελεγκτική Επιτροπή
Κωνσταντίνος Αποστολόπουλος (τηλ. 6944 384813)
Νικόλαος Μοσχούτης (τηλ. 6932 601516)
Μιχαήλ Μπαλαφούτης (τηλ. 6947 999896)
Το νέο Διοικητικό Συμβούλιο συγκροτήθηκε σε Σώμα κατά την ειδική προς τούτο συνεδρίασή του την 1η Μαρτίου 2010 μέσα σε κλίμα ενότητας και αμοιβαίου σεβασμού. Ο Πρόεδρος και όλα τα μέλη του Συμβουλίου υποσχέθηκαν και δεσμεύτηκαν να εργασθούν με όλες τους τις δυνάμεις για
την πρόοδο της Λέσχης και την ευόδωση των σκοπών της.

Ο Πρόεδρος - Ευάγγελος Τσιγκάρης
Ο Γεν. Γραμματέας - Αθανάσιος Ζεύκης

Αριθ. πρωτ.: ΔΤ-1325

29 Ιουνίου 2016... περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: ΔΤ-1324... περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: ΔΤ-1323

14 Ιουνίου 2016

περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: ΔΤ-1322

3 Ιουνίου 2016

Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων διαλέξεων προς τους σπουδαστές... περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: Λ-1480

12 ΜαΪου 2016

Aγαπητοί συνάδελφοι, μέλη και φίλοι της Λέσχης,

Κατόπιν... περισσότερα