Ταχτική Γενική Συνέλευση 17/2/2009

Αγαπητοί φίλοι ,
Το θέμα μας σήμερα είναι η Τακτική Γενική Συνέλευση (ΤΓΣ) που, σύμφωνα με το άρθρο 18 του καταστατικού μας, γίνεται μια φορά τον χρόνο, τον μήνα Ιανουάριο. Φέτος, όπως και τα τελευταία χρόνια, δεν προλαβαίνουμε τον Ιανουάριο και έτσι η ΤΓΣ θα γίνει την Τρίτη 10 Φεβρουαρίου, ώρα 19.00.
Για να έχουμε απαρτία και να είναι εγκυρες οι αποφάσεις της ΤΓΣ, πρέπει να παρευρίσκεται τουλάχιστον το ένα τρίτο του συνόλου των ταμειακώς εν τάξει μελών, πράγμα που ποτέ δεν επιτυγχάνεται για διαφόρους λόγους και επομένως η ΤΓΣ ματαιώνεται αφού δεν μπορεί να πάρει αποφάσεις.
Για να θεραπευθεί αυτή η ανωμαλία, το καταστατικό μας, στο ίδιο άρθρο, προβλέπει να επαναλαμβάνεται η ματαιωθείσα ΤΓΣ μέσα σε δεκαπέντε ημέρες και τότε έχουμε απαρτία ανεξαρτήτως του αριθμού των παρόντων μελών, οπότε αποφάσεις της ΤΓΣ είναι εγκυρες. Αυτή η δεύτερη ΤΓΣ θα γίνει την Τρίτη 17 Φεβρουαρίου, ώρα 19.00. Τα κυρίως θέματα της ΤΓΣ είναι η δια του Προέδρου λογοδοσία του &ιοικητικού Συμβουλίου για τα πεπραγμένα του χρόνου που πέρασε, ο απολογισμός της ταμειακής διαχειρίσεως και η έκθεση της εξελεκτικής επιτροπής. Ακολουθεί έγκριση ή απόρριψη της διαχειρίσεως από τους συνέδρους. Κατόπιν συζητείται και εγκρίνεται ο προϋπολογισμός εσόδων και εξόδων του χρόνου που άρχισε, (αρθρο 20). Οι σύνεδροι μπορούν να θέσουν και άλλα θεματα προς συζήτηση αρκεί να
τα υποβάλλουν εγκαίρως στην γραμματεία. Η Τακτική Γενική Συνέλευση είναι το κορυφαίο όργανο της Λέσχης. Ας δείξουμε το ενδιαφέρον μας με την παρουσία μας.

Με φιλικούς χαιρετισμούς,

Ο Πρόεδρος - Π.Ν. Τριανταφυλλίδη
Ο Γραμματεύς - Ε.Γ. Τσιγκάρης

Αριθ. πρωτ.: ΔΤ-1325

29 Ιουνίου 2016... περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: ΔΤ-1324... περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: ΔΤ-1323

14 Ιουνίου 2016

περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: ΔΤ-1322

3 Ιουνίου 2016

Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων διαλέξεων προς τους σπουδαστές... περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: Λ-1480

12 ΜαΪου 2016

Aγαπητοί συνάδελφοι, μέλη και φίλοι της Λέσχης,

Κατόπιν... περισσότερα