Πρακτικό Τακτικής Συνεδριάσεως Διοικητικού Συμβουλίου της 08.04.2013

Σήμερα, 8 Απριλίου 2013, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7.00 μ.μ., συνήλθε το Διοικητικό Συμβούλιο του Συλλόγου σε τακτική συνεδρίαση στο εντευκτήριό του. Παρόντες σ’ αυτήν τα τακτικά μέλη Αθανάσιος Ζεύκης, Δημοσθένης Παπαδόπουλος, Δημήτριος Παπαχαρίσης, Απόστολος Καράμαλης, Ευάγγελος Τσιγκάρης, Αντώνιος Τζίρμπης, Αντώνιος Μικέλης, Μάρκος Βολικάκης και Γεώργιος Γκίνης.

Αφού διαπιστώθηκε απαρτία, ο Πρόεδρος του Δ.Σ. Αθανάσιος Ζεύκης προέβη στις ακόλουθες ανακοινώσεις:

1. Η συνεστίαση για τα μέλη και τους φίλους της Λέσχης που πραγματοποιήθηκε στις 29 Μαρτίου 2013 στο Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος είχε μεγάλη επιτυχία. Με την ευκαιρία αυτή, ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τα μέλη του Δ.Σ. και τη Γραμματέα της Λέσχης για τη συμμετοχή τους στην προσπάθεια για την επιτυχία αυτής της εκδηλώσεως, που ήταν η πρώτη μετά την εκλογή και συγκρότηση σε σώμα του νέου Διοικητικού Συμβουλίου.

2. Επειδή παρουσιάζονται προβλήματα στη λειτουργία του ηλεκτρονικού υπολογιστή της Λέσχης είναι απαραίτητος ο έλεγχος από ειδικευμένο τεχνίτη προκειμένου να διαπιστωθεί κατά πόσον είναι δυνατή η αναβάθμιση τούτου ή επιβάλλεται η αντικατάστασή του λόγω παλαιότητος. Το Συμβούλιο εξουσιοδότησε ομόφωνα τον Πρόεδρο να προβεί στις απαραίτητες ενέργειες και να ενημερώσει το Δ.Σ. σε προσεχή του συνεδρίαση.

3. Ο Σύλλογος WISTA HELLAS απέστειλε στον Πρόεδρο πρόσκληση συμμετοχής του ως ομιλητού στο συνέδριο που διοργανώνει στην Ύδρα κατά το τριήμερο 7-9 Ιουνίου 2013 με θέμα «Today’s Crewing Challenges». Απαντών ο Πρόεδρος ευχαρίστησε τους διοργανωτές για την τιμητική τους πρόσκληση αλλά αρνήθηκε ευγενικά την αποδοχή της λόγω φόρτου εργασίας και αντιπρότεινε ως πλέον ειδικούς ομιλητές για το θέμα των πληρωμάτων τα μέλη του Δ.Σ. της Λέσχης Δημοσθένη Παπαδόπουλο, Β’ Αντιπρόεδρο και Μάρκο Βολικάκη. Εξ αυτών ο μεν πρώτος, ερωτηθείς, εδήλωσε ότι θα μπορούσε να αναλάβει αυτήν την υποχρέωση ενώ ο δεύτερος εξεδήλωσε αδυναμία διότι κατά τον χρόνο του συνεδρίου θα βρίσκεται στο εξωτερικό. Κατόπιν αυτού ο Πρόεδρος ανέλαβε την υποχρέωση να φέρει σε επαφή τον κ. Παπαδόπουλο με την Πρόεδρο του Δ.Σ. του Συλλόγου WISTA HELLAS κυρία Ρέα Μητροπούλου.

4. Κατόπιν συνεννοήσεως με τη Διοίκηση και τη Διεύθυνση Σπουδών της Α.Ε.Ν. Ύδρας θα πραγματοποιηθούν από μέλη της Λέσχης κατά τη διάρκεια του τρέχοντος μηνός οι ακόλουθες διαλέξεις προς τους σπουδαστές της Ακαδημίας:

α. 10 Απριλίου 2013

  1. «Διεθνείς Ναυτιλιακές Συμβάσεις» με ομιλητή τον Αντιναύαρχο Λ.Σ. ε.α. Κωνσταντίνο Χαρτοφύλλη (απόφοιτο 1963), και
  2. «Ασφάλειες Πλοίων» με ομιλητή τον Πρόεδρο του Δ.Σ. της Λέσχης Αθανάσιο Ζεύκη (απόφοιτο 1963).

β. 24 Απριλίου 2013

  1. «Κώδικας Ασφαλούς Διαχείρισης (I.S.M.)» με ομιλητή το μέλος του Δ.Σ. της Λέσχης Ευάγγελο Λέκκα (απόφοιτο 1984), και
  2. «Αποφυγή ακραίων καιρικών φαινομένων στη θάλασσα» με ομιλητή τον Α’ Αντιπρόεδρο του Δ.Σ. της Λέσχης Φώτιο Γρηγοριάδη (απόφοιτο 1955).

5. Προχωρεί με έντονο ρυθμό και θα περατωθεί σύντομα η απαιτούμενη διαδικασία νομιμοποίησης του τηρουμένου στην Περιφέρεια Αττικής (Διεύθυνση Πολιτισμού και Αθλητισμού) φακέλλου της Λέσχης μας ως πολιτιστικού συλλόγου.

6. Συνεχίζεται η συλλογή προσφορών για την εγκατάσταση ανελκυστήρα στο κτήριο που στεγάζεται η Λέσχη.

Ακολούθως το Συμβούλιο ασχολήθηκε με τα λοιπά θέματα της ημερησίας διατάξεως και μετά από συζήτηση, ελήφθησαν ομόφωνα οι ακόλουθες αποφάσεις:

- Κατόπιν σχετικού αιτήματος της οικογένειας του θανόντος μέλους της Λέσχης κ. Ιωάννη Γαλανόπουλου (απόφοιτου 1951), ο οποίος κατασκεύασε και εδώρησε στη Λέσχη ανάγλυφο θυρεό, που τοποθετήθηκε εξωτερικά, δίπλα στην πόρτα εισόδου της Λέσχης, εγκρίνεται η τοποθέτηση μικρής πλακέτας με τα στοιχεία του καλλιτέχνη δημιουργού.

- Να πραγματοποιηθεί ημερήσια εκδρομή για τα μέλη και τους φίλους της Λέσχης την Κυριακή, 2 Ιουνίου 2013 στην περιοχή της ορεινής Αρκαδίας και συγκεκριμένα στα ιστορικά χωριά Δημητσάνα, Ζάτουνα και Στεμνίτσα. Ο Πρόεδρος εξουσιοδοτήθηκε ομόφωνα να οργανώσει και προγραμματίσει αυτήν την εκδρομή.

- Να πραγματοποιηθεί μετά τις θερινές διακοπές εκδήλωση του Διοικητικού Συμβουλίου προς τιμήν των κυριών της Λέσχης, των οποίων η βοήθεια μέχρι σήμερα είναι μεν αθόρυβη αλλά ιδιαίτερα αξιόλογη και σημαντική.

- Κατόπιν επιθυμίας των ενδιαφερομένων εξελέγησαν ομόφωνα ως τακτικά μέλη μετά από πρόταση του Προέδρου προς το Διοικητικό Συμβούλιο, σύμφωνα με το άρθρο 4 του καταστατικού, οι ακόλουθοι εταίροι:

  1. Αριστοτέλης Τέκος
  2. Παναγιώτης Τσάκωνας
  3. Γεώργιος Μπέρκοβιτς

Μη υπάρχοντος άλλου θέματος προς συζήτηση, η συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου έληξε και το παρόν Πρακτικό υπογράφεται υπό του Προέδρου και του Γεν. Γραμματέα, ως ακολούθως:

Δημήτριος Παπαχαρίσης       Αθανάσιος Ζεύκης
     Γεν. Γραμματέας                         Πρόεδρος

Αριθ. πρωτ.: ΔΤ-1325

29 Ιουνίου 2016... περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: ΔΤ-1324... περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: ΔΤ-1323

14 Ιουνίου 2016

περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: ΔΤ-1322

3 Ιουνίου 2016

Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων διαλέξεων προς τους σπουδαστές... περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: Λ-1480

12 ΜαΪου 2016

Aγαπητοί συνάδελφοι, μέλη και φίλοι της Λέσχης,

Κατόπιν... περισσότερα