Επιστολή-Πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση

Αριθ. Πρωτ.: 1464

5 Φεβρουαρίου 2016

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Βάσει των άρθρων 10, 18, 19, 20, 21 και 22 του καταστατικού, καλείσθε με την παρούσα επιστολή-πρόσκληση να παραστείτε στην τρίτη μετά τις αρχαιρεσίες του Φεβρουαρίου του 2013 ετήσια τακτική Γενική Συνέλευση της Λέσχης μας, που, κατόπιν αποφάσεως του Διοικητικού Συμβουλίου, θα πραγματοποιηθεί την 1η Μαρτίου 2016, ημέρα Τρίτη και ώρα 7.00 μ.μ. στο εντευκτήριο της Λέσχης, οδός Ζαΐμη αριθ. 19, στον Πειραιά.

Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως είναι τα ακόλουθα:

  1. Πεπραγμένα του έτους 2015.
  2. Οικονομικός απολογισμός για το έτος 2015.
  3. Προϋπολογισμός για το έτος 2016.
  4. Αρχαιρεσίες για την ανάδειξη νέου Διοικητικού Συμβουλίου και νέας Εξελεγκτικής Επιτροπής για την επόμενη τριετία (2016-2019).

Επειδή στην πρώτη οριζόμενη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης δεν υπάρχει συνήθως απαρτία, αφού απαιτείται η παρουσία του ενός τρίτου τουλάχιστον των ταμειακώς εντάξει μελών της Λέσχης, η Γενική Συνέλευση αναμένεται να πραγματοποιηθεί οριστικά, σύμφωνα με το καταστατικό, μετά έξι ημέρες, δηλαδή στις 7 Μαρτίου 2016, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7.00 μ.μ., στον ίδιο τόπο, με το ίδιο αντικείμενο, χωρίς ιδιαίτερη πρόσκληση, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που είναι παρόντα.

Βάσει του άρθρου 4 του καταστατικού, δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης έχουν οι ιδρυτές, τα τακτικά μέλη και οι εταίροι της Λέσχης, που έχουν εξοφλήσει τις οφειλές τους προς αυτήν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2015, ως και τα επίτιμα μέλη (χωρίς δικαίωμα ψήφου).

Αναφερόμενοι ειδικά στο θέμα των αρχαιρεσιών υπενθυμίζουμε περιληπτικά το περιεχόμενο των παρακάτω σχετικών άρθρων του καταστατικού:

  1. Δικαίωμα εκλέγειν και εκλέγεσθαι έχουν όλα τα ιδρυτικά και τακτικά μέλη της Λέσχης εφόσον είναι ταμειακώς εντάξει. Πληρωμές καθυστερημένων εισφορών μπορούν να γίνουν και κατά την ημέρα των αρχαιρεσιών πριν από την ψηφοφορία (άρθρο 21, πρώτη παράγραφος).
  2. Η Λέσχη διοικείται από 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο, του οποίου επτά μέλη είναι αιρετά και δύο εκλέγονται αριστίνδην. Τα επτά αιρετά μέλη εκλέγονται κάθε τριετία με μυστική διά ψηφοδελτίων ψηφοφορία από Γενική Συνέλευση που συγκαλείται για τον σκοπό αυτόν. Κάθε μέλος/ψηφοφόρος θέτει 7 τουλάχιστον και 10 το μέγιστο σταυρούς προτιμήσεως στο ψηφοδέλτιο, σταυροί δε κάτω των 7 ή άνω των 10 καθιστούν το ψηφοδέλτιο άκυρο (άρθρο 10, πρώτη και δεύτερη παράγραφος).
  3. Κάθε μέλος/ψηφοφόρος μπορεί να εκπροσωπήσει μέχρι και πέντε ταμειακώς εντάξει μέλη της Λέσχης που κωλύονται να παρευρεθούν στη Γενική Συνέλευση και να ψηφίσει αντ’ αυτών, με απλή έγγραφη ή τηλεγραφική ή και ηλεκτρονική μέσω διαδικτύου εξουσιοδότηση (άρθρο 18, πέμπτη παράγραφος).
  4. Οι υποψήφιοι για το αξίωμα του μέλους του Διοικητικού Συμβουλίου (Δ.Σ.) ή της Εξελεγκτικής Επιτροπής (Ε.Ε.) υποβάλλουν ενυπόγραφες αιτήσεις προς το Διοικητικό Συμβούλιο, μέσω της Γραμματείας της Λέσχης, μέχρι την προηγούμενη ημέρα της Γενικής Συνέλευσης, ήτοι μέχρι τις 29 Φεβρουαρίου 2016.

Αντίγραφο της παρούσας επιστολής – πρόσκλησης αναρτήθηκε σήμερα, 5 Φεβρουαρίου 2016, στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Λέσχης.

Εκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

     Ο Γεν. Γραμματέας                    Ο Πρόεδρος
Δημήτριος Παπαχαρίσης       Αθανάσιος Ζεύκης

 
Συνημμένα:

  • Αίτηση υποψηφίων μελών Δ.Σ. και Ε.Ε.
  • Εξουσιοδότηση απόντος μέλους.
Αίτηση υποψηφίων μελών Δ.Σ. και Ε.Ε.
Εξουσιοδότηση απόντος μέλους.

Αριθ. πρωτ.: ΔΤ-1325

29 Ιουνίου 2016... περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: ΔΤ-1324... περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: ΔΤ-1323

14 Ιουνίου 2016

περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: ΔΤ-1322

3 Ιουνίου 2016

Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων διαλέξεων προς τους σπουδαστές... περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: Λ-1480

12 ΜαΪου 2016

Aγαπητοί συνάδελφοι, μέλη και φίλοι της Λέσχης,

Κατόπιν... περισσότερα