Επιστολή - Αποτέλεσμα Αρχαιρεσιών

Αριθ. πρωτ.: Λ-1467

17 Μαρτίου 2016

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι,

Όπως γνωρίζετε από προηγούμενη (ηλεκτρονική) αλληλογραφία μας, το αποτέλεσμα των αρχαιρεσιών της Γενικής Συνελεύσεως της 7ης Μαρτίου 2016 είχε ως εξής:

Ι. Τακτικά Μέλη Δ.Σ.
Ευάγγελος Τσιγκάρης, Αθανάσιος Ζεύκης, Ευάγγελος Λέκκας, Γεώργιος Γκίνης, Αντώνιος Μικέλης, Αντώνιος Τζίρμπης και Ελευθέριος Μυλωνόπουλος.

ΙΙ. Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ.
Γεώργιος Μπρούζος, Μάρκος Βολικάκης και Αργύρης Μαραβέλιας.

ΙΙΙ. Μέλη Εξελεγκτικής Επιτροπής
Απόστολος Καράμαλης, Μιχαήλ Μπαλαφούτης και Φώτης Γρηγοριάδης.

Στη συνέχεια, τα εκλεγέντα επτά αιρετά τακτικά μέλη του Δ.Σ. με ομόφωνη απόφασή τους επέλεξαν στις 8 Μαρτίου 2016 ως αριστίνδην μέλη για τη συμπλήρωση του Δ.Σ. τους Δημοσθένη Παπαδόπουλο και Γεώργιο Μπρούζο, οπότε οι συνθέσεις των Αναπληρωματικών Μελών του Δ.Σ. και της Εξελεγκτικής Επιτροπής διαμορφώθηκαν ως ακολούθως:

Αναπληρωματικά Μέλη Δ.Σ.
Μάρκος Βολικάκης, Αργύρης Μαραβέλιας, Απόστολος Καράμαλης.

Μέλη Εξελεγκτικής Επιτροπής
Μιχαήλ Μπαλαφούτης, Φώτης Γρηγοριάδης, Γεώργιος Κοροσόπουλος.

Τέλος, το νέο Δ.Σ. της Λέσχης αποτελούμενο από τα εννέα προαναφερθέντα τακτικά μέλη συγκροτήθηκε σε Σώμα με μυστική ψηφοφορία και παμψηφεί εκλογή σε όλες τις περιπτώσεις κατά την πρώτη συνεδρίασή του στις 16 Μαρτίου 2016, ως ακολούθως:

- Αθανάσιος Ζεύκης, Πρόεδρος
- Αντώνιος Τζίρμπης, Αντιπρόεδρος
- Δημοσθένης Παπαδόπουλος, Γενικός Γραμματέας
- Γεώργιος Γκίνης, Ταμίας
- Ευάγγελος Τσιγκάρης, Μέλος
- Ευάγγελος Λέκκας, Μέλος
- Αντώνιος Μικέλης, Μέλος
- Ελευθέριος Μυλωνόπουλος, Μέλος
- Γεώργιος Μπρούζος, Μέλος

Ο Πρόεδρος και τα λοιπά μέλη του νέου Διοικητικού Συμβουλίου εκφράζουν με την ευκαιρία αυτή θερμές ευχαριστίες για την εκλογή τους και δεσμεύονται να εργασθούν με όλες τους τις δυνάμεις για την πρόοδο και την ευόδωση των σκοπών της Λέσχης.

Με συναδελφικούς και φιλικούς χαιρετισμούς,

Έκ μέρους του Διοικητικού Συμβουλίου

Δημοσθένης Παπαδόπουλος          Αθανάσιος Ζεύκης
           Γεν. Γραμματέας                             Πρόεδρος

Αριθ. πρωτ.: ΔΤ-1325

29 Ιουνίου 2016... περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: ΔΤ-1324... περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: ΔΤ-1323

14 Ιουνίου 2016

περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: ΔΤ-1322

3 Ιουνίου 2016

Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων διαλέξεων προς τους σπουδαστές... περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: Λ-1480

12 ΜαΪου 2016

Aγαπητοί συνάδελφοι, μέλη και φίλοι της Λέσχης,

Κατόπιν... περισσότερα