Γενική συνέλευση 21 & 28/2/11

Προς όλα τα μέλη της Λέσχης
Επιστολή-Πρόσκληση για τη Γενική Συνέλευση

Αγαπητοί συνάδελφοι και φίλοι, βάσει των άρθρων 18, 19 και 20 του καταστατικού, καλείσθε με την παρούσα επιστολή-πρόσκληση να παραστείτε στην πρώτη μετά τις αρχαιρεσίες του περασμένου χρόνου ετήσια τακτική
Γενική Συνέλευση της Λέσχης μας, που προγραμματίζεται να
πραγματοποιηθεί στις 21 Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7.00 μ.μ. στο εντευκτήριο της Λέσχης, οδός Ζαΐμη αριθ. 19, στον Πειραιά.
Τα θέματα της ημερησίας διατάξεως που θα παρουσιασθούν από το Διοικητικό Συμβούλιο για να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις από τη Γενική Συνέλευση είναι τα ακόλουθα:
1) Πεπραγμένα του έτους 2010.
2) Οικονομικός απολογισμός για το έτος 2010.
3) Προϋπολογισμός για τοέτος 2011.
4) Τροποποίηση καταστατικού.
5) Διαμόρφωση χώρου του εντευκτηρίου της Λέσχης.
6) Θέμα κ. Βασιλείου Καλλιάνη.
Επειδή στην πρώτη οριζόμενη ημερομηνία της Γενικής Συνέλευσης δεν υπάρχει συνήθως απαρτία, αφού απαιτείται η παρουσία του ενός τρίτου τουλάχιστον των μελών της Λέσχης, η Γενική Συνέλευση αναμένεται να πραγματοποιηθεί οριστικά, σύμφωνα με το Καταστατικό, μετά επτά ημέρες, δηλαδή στις 28 Φεβρουαρίου 2011, ημέρα Δευτέρα και ώρα 7.00 μ.μ., στον ίδιο τόπο, με το ίδιο αντικείμενο, χωρίς ιδιαίτερη πρόσκληση, ανεξάρτητα από τον αριθμό των μελών που είναι παρόντα.
Βάσει του άρθρου 4 του καταστατικού, δικαίωμα συμμετοχής στις εργασίες της Γενικής Συνελεύσεως έχουν οι ιδρυτές, τα τακτικά μέλη και οι εταίροι της Λέσχης, που έχουν εξοφλήσει τις οφειλές τους προς αυτήν μέχρι 31 Δεκεμβρίου 2010, ως και τα επίτιμα μέλη (χωρίς δικαίωμα ψήφου).
Αντίγραφο της παρούσας επιστολής-πρόσκλησης αναρτάται σήμερα 15 Φεβρουαρίου 2011 στον Πίνακα Ανακοινώσεων της Λέσχης.

Ο Πρόεδρος Ευάγγελος Τσιγκάρης
Ο Γεν. Γραμματέας Αθανάσιος Ζεύκης

Αριθ. πρωτ.: ΔΤ-1325

29 Ιουνίου 2016... περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: ΔΤ-1324... περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: ΔΤ-1323

14 Ιουνίου 2016

περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: ΔΤ-1322

3 Ιουνίου 2016

Στο πλαίσιο των προγραμματισμένων διαλέξεων προς τους σπουδαστές... περισσότερα

Αριθ. πρωτ.: Λ-1480

12 ΜαΪου 2016

Aγαπητοί συνάδελφοι, μέλη και φίλοι της Λέσχης,

Κατόπιν... περισσότερα